domingo, 9 de febrero de 2014

PONETE LAS PILAS (wacha)


Wacho
walicho
con tu wawancó

Wacha
borracha
con tu wachi tó
toritó toritó
toritó del
corralito

Wacha
wachapeame
con el wachap

Wachiguana
Okinawa
la iguana
da lechiguana

Wa chis love?
wachi dont go me
dont go me
no more

No more
I love yous

Wacha
mu wacha
mu wacha
para gozar

So wacha wacha
wacha want
wacha want

Wacha
mu wacha
mu wacha
mu wacha punk

No wácala
tu cola
ni tu fernet

No wácala
tu boca
ni tu beldent

Cha chau
mi china
cochina indochina
guaynita cuñá
charlando tu chala
tu chela pasame
tu risa rozame
en Chaco chocame
o en For-moza mimosa
en tu piel embriagame
haceme una choza
selvita donosa
diosita morocha
guaynita porá

No hay comentarios:

Publicar un comentario